Białaczka po chemioterapii raka jajnika ad 6

Zatem, jeśli pacjenci z rakiem jajnika leczeni operacyjnie samodzielnie nie mieli zwiększonego ryzyka białaczki w porównaniu z populacją ogólną i jeśli to samo względne ryzyko można zastosować przez cały okres obserwacji, przewidywane względne ryzyko białaczki w badanie kohortowe wynosiłoby 0,26 + (1,6) (0,36) + (12) (0,17) + (9,8) (0,21) = 4,9, co jest raczej zbliżone do czterokrotnego wzrostu obserwowanego w tym badaniu17. nadmiar ryzyka białaczki u osób, które przeżyły raka jajnika w przeważającej części w stosunku do ich chemioterapii, samodzielnie lub w p...

Występowanie raka ginekologicznego u kobiet narażonych na działanie dietylenostilbestrolu w mocznicy

Ekspozycja na dietyloestylbestrol (DES) w macicy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia gruczolakoraka jasnokomórkowego pochwy i szyjki macicy w młodym wieku1. Jednak długoterminowe ryzyko raka u córek kobiet otrzymujących DES podczas ciąży (DES córki) jest wciąż nieznany. Do tej pory tylko jedno badanie zbadało ryzyko zachorowania na raka u dorosłych córek DES i nie stwierdzono zwiększonego ryzyka w tym badaniu, z wyjątkiem zwiększonego ryzyka gruczolakoraka jasnokomórkowego pochwy i szyjki macicy.2
Przeanalizowaliśmy dane z ankiety przesłanej do...

Randomizowane, kontrolowane testy, badania obserwacyjne i hierarchia projektów badawczych

Randomizowane, kontrolowane badania zostały wprowadzone do medycyny klinicznej, gdy streptomycyna była oceniana w leczeniu gruźlicy1 i stała się złotym standardem oceny skuteczności środków terapeutycznych.2-4 Przewaga randomizowanych, kontrolowanych badań została przyspieszona przez przełomowy artykuł5 porównujący opublikowane randomizowane, kontrolowane badania z tymi, które wykorzystywały projekty obserwacyjne. W tym przeglądzie literatury zidentyfikowano sześć różnych terapii ocenianych zarówno w randomizowanych, kontrolowanych badaniach (50 badań), jak i b...

Przedłużone przeżycie w stadium III czerniaka z terapią adiuwantową Ipilimumab ad 6

Bliźnięta jednojajowe mają te same geny, a bliźnięta dwuzygotyczne dzielą średnio 50 procent genów segregujących. Zakłada się, że oba bliźnięta mają z grubsza takie samo środowisko rodzinne, 27 i dlatego każde większe podobieństwo między bliźniętami monozygotycznymi niż dwuzygotycznymi wynika z czynników genetycznych. Ilościowe dopasowanie modelu genetycznego, obecnie standardowego w badaniach bliźniąt, opiera się na porównaniu kowariancji (lub korelacji) w pomiarze danej cechy między bliźniakami jednojajowymi i dwuzygotycznymi. Pozwala to na rozdzielen...

Najnowsze zdjęcia w galerii chatkapuchatka.edu:

327#oseltamiwir , #tiklopidyna , #ospa bostońska , #choroba bostońska zdjęcia , #bostonka jak długo zaraża , #wirus bostoński okres zarażania , #wysypka bostońska okres wylęgania , #ospa bostońska zdjęcia , #choroba bostońska u dorosłych leczenie , #choroba bostońska jak długo zaraża ,